Våre Priser

Undersøkelse

 • Konsultasjon 35 €
 • Akutt konsultasjon 45 €
 • Undersøkelse,2 rtg,scaling og polering 85 €
 • Røntgen 10 €
 • Panoramarøntgen/OPG 45€

Rensing av tenner

 • Rensing av tannsten og polering, i forbindelse med undersøkelse 35 €
 • Rensing av tannsten og polering, uten undersøkelse 54 €
 • Tillegg for bruk av AirFlowscaler ved rensing 15 €

Undersøkelse barn

 • Undersøkelse, inkl hygiene instruksjoner og kostveiledning 23 €
 • Røntgen 5 €
 • Fissur blokkering (enkel fylling) 20-40 €
 • Tannfarget fylling 40-90 €

Bedøvelse

 • Infiltrasjonsbedøvlse 10 €
 • Sedasjon i forbindelse med tannlegeskrekk 20 €

Ekstraksjoner

 • Ekstraksjon, enkel 45 €
 • Ekstraksjon, komplisert 88 €
 • Komplisert/kirurgisk ekstraksjon, tidsdeb 200-300 €

Fyllinger

 • Tannfarget fylling, flate 30-70€
 • Tannfarget fylling, 2-3 flater 70-120€
 • Tannfarget fylling, kroneoppbygging 120-150 €
 • Midlertidig fylling 30 €

Rotkanal behandling

 • Fremtenner/Hjørnetenner 170 €
 • Premolarer 240 €
 • Molarer 350 €
 • Pulpotomy 60 €
 • Komplisert rotkanal behandling Tidsdeb
 • Tillegg for rotbehandling med 2 seanser 50 €

Blekning

 • Hjemmeblekning 268 €
 • Blekning i stolen 268 €
 • Ekstra blekningsgel 32 €

Oklussion

 • Bittskinne i hard acryl 299 €

Periodontal behandling

 • Perioregestrering 23 €
 • Tannkjøttsbehandling u.kirurgi, per séanse av 30 minutter 70-120 €
 • Periodontalkirurgi, per séanse 250 €
 • Evaluering og opprettholdelse 60 €

Kroner og broer

 • MK Krone, inkl teknikker og sementering 520 €
 • Helkrone keram, inkl teknikker og sementering, Zirconuim 520 €
 • Helkrone keram, inkl teknikker og sementering, E-max 580 €
 • Skallfasett 580 €
 • Borledd i MK bro, inkl teknikker og sementering 520 €
 • Resementering av krone 60 €
 • Midlertidig krone 45 €

Proteser

 • Partiell protese i akryl (1-4 tenner) 433 €
 • Partiell protese i akryl (5-9 tenner) 567 €
 • Partiell protese, CoCr skjelett 670-876 €
 • Helprotese , en kjeve 721 €
 • Hel over og underkjeveprotese 1339 €
 • Reperasjon av protese hos teknikker 60-120 €
 • Rebasering 50 €

Implantat

 • Straumann fikstur kirurgi, inkl nødvendige røntgen 800 €
 • Implantatkrone/ toppkonstruksjon, inkl distanse 800 €

Ortodontisk behandling

 • Usynlig tannregulering, Alineadent 1000-3000 €

Snorkeskinne, OrthoApnea

 • Snorkeskinne, OrthoApnea 900 €